İcra Bülteni

Abone Girişi
Sistem Login
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hızlı İlan Ara
Dosya Nolu İlanı Bul
 / 
Dosya numaralı
Gayrimenkul ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Taşınır Mal ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Araç ilanı...
Kayıt ID'li İlanı Bul
  ID'li
Gayrimenkul ilanı...

  ID'li
Taşınır Mal ilanı...

  ID'li
Araç ilanı...
Son Eklenen
Satış İlanları
Son Gayrimenkuller

Şehri için

Gayrimenkuller...
Son Taşınır Mallar

Şehri için

Taşınır mallar...
Son Araçlar

Şehri için

Araçlar...

İCRA BÜLTENİ
Hacettepe Üni. Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270558
Mobil    90-546-7657560
Faks    90-312-2270553
İcra Bülteni


Müşteri Destek Hattı
0312 - 2270558
GAYRİMENKULLER : TAŞINIR MALLAR : ARAÇLAR : Gayrimenkul Arşivi : Taşınır Mal Arşivi : Araç Arşivi
Bugün: 24 Kasım 2017, Cuma

Mobil İletişim Hattı (09oo~18oo)
Abonelik Ücretleri : Abonelik Sözleşmesi : Kredi Kartıyla Abonelik 7/24 : Havaleyle Abonelik : Abonelik Yenileme
0546-7657560

Arşivdeki Gayrimenkul Satış İlanı Detayı: 238053
     Geri Git    Aşağı Git
ŞehirSamsun 
İlçeTekkeköy 
KurumSamsun Defterdarlığı
Dosya No/  
CinsiArsa
AçıklamaTaşınmaz Satılacaktır
Muhammen Bedeli1
Birinci Satış Tarihi25.01.2017 00:00
İkinci Satış Tarihi25.01.2017 00:00
Satış İlanı MetniDAİRESİ

Taþýnýrmal Satýlacaktýr

Taþýnýrmal
Samsun
İLAN SAMSUN DEFTERDARLIĞINDAN Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARSIRA NOMODELİ VE MARKASICİNSİPLAKA NONİTELİĞİAİT OLDUĞU İDARETAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNATI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ1_2012 Model Fiat marka (Dizel) Otomobil55 GM 479Kullanılabilir araç667 Sayılı KHK ile mülkiyeti Hazineye geçmiştir 21.000.004.200.0025/1/1710:002_2012 Model Ford Marka (Dizel) Minibüs55 AKA 54Kullanılabilir araç667 Sayılı KHK ile mülkiyeti Hazineye geçmiştir 42.000.008.400.0025/1/1710:30SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARSIRA NOİLÇESİ/MAHALLESİCİNSİADA/PARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜHAZİNE HİSSESİ FİİLİ DURUMİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ1_CANİK/HACINAİPLİHam Toprak 114/141.120.39 m2TamBoşimar Planı içerisinde bulunmamaktadır 4.490,00898.0025/1/1711:002_TEKKEKÖY/KUTLUKENTArsa334/12694,05 m22116/2400 (611,92m2) Tek katlı yığma ev etrafı çevrili bahçe Ayrık nizam 4 katlı konut alanı 101.130.0020.226.0025/1/1711:303_TEKKEKÖY/KUTLUKENTArsa399/9575,28 m22355/2400 (564,49 m2) BoşAyrık nizam 3 katlı konut alanı 118.543,0023.708,6025/1/1714:00Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlarla ile taşınırların; 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Kale mahallesi Sahil caddesi NO:35 Kat: 3 da bulunan Samsun DefterdarlığıYeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. 1- İhaleye Katılacakların; a) Tebligat için Türkiye'de adresi gösterir belge (Adres Beyanı), b) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, c) Geçici teminata ait belge, (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterir süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2016) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. 2- istekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak Teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 3-Taşınmaz mal satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5000 TL, bu sınırlar dışında ise 1000 TL'sini geçtiği takdirde alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunu faizi ile taksitlendirme yapılabilecektir, taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarı ile faiz hesaplanacaktır. 4- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. 5- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 6-ilanın taşınır mal tablosunun 1. sırasındaki araç için %1 KDV 2. sırasındaki araç için %18 KDV alınacaktır. 7- Satışı yapılan araçlar mevcut hali ile ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesine ilişkin tüm giderler, satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçlarla ilgili olarak idareden herhangi bir talepte bulunulamayacak, istekli veya istekliler ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılacaklardır. 8- Satışı yapılacak taşınırmallar ve taşınmaza ait şartname, mesai saatleri içerisinde Samsun Yeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve alınabilir. 9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.samsundefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr Basın - 522386

     Geri Git    Yukarı Git
Tıklayın, Sizi Arayalım...

Kimler Online
12 Abone, 41 Misafir

Sitemizde hassas veri transferi esnasında
 SSL GÜVENLİK 
 SERTİFİKASI 

ile korunan iletişim kanalı sağlanmaktadır.
MasterCardVisa

SSL Secured Logo

 ANA SAYFA    HAKKIMIZDA    HİZMETLERİMİZ    GİZLİLİK POLİTİKASI    İLETİŞİM  
 GAYRİMENKUL İHALELERİ    TAŞINIR MAL İHALELERİ    ARAÇ İHALELERİ  
 Örnek Gayrimenkul Satış İlanı    Örnek Taşınır Mal Satış İlanı    Örnek Araç Satış İlanı  
 Arşivdeki Gayrimenkul İlanları    Arşivdeki Taşınır Mal İlanları    Arşivdeki Araç İlanları  
© 2009-2017 Her Hakkı Saklıdır. IcraBulteni.Com
Tasarım & Programlama FA  ~  TR: 24.11.2017 19:49:17  ~  0.017 Sn.