İcra Bülteni

Abone Girişi
Sistem Login
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hızlı İlan Ara
Dosya Nolu İlanı Bul
 / 
Dosya numaralı
Gayrimenkul ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Taşınır Mal ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Araç ilanı...
Kayıt ID'li İlanı Bul
  ID'li
Gayrimenkul ilanı...

  ID'li
Taşınır Mal ilanı...

  ID'li
Araç ilanı...
Son Eklenen
Satış İlanları
Son Gayrimenkuller

Şehri için

Gayrimenkuller...
Son Taşınır Mallar

Şehri için

Taşınır mallar...
Son Araçlar

Şehri için

Araçlar...

İCRA BÜLTENİ
Hacettepe Üni. Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270558
Mobil    90-546-7657560
Faks    90-312-2270553
İcra Bülteni


Müşteri Destek Hattı
0312 - 2270558
GAYRİMENKULLER : TAŞINIR MALLAR : ARAÇLAR : Gayrimenkul Arşivi : Taşınır Mal Arşivi : Araç Arşivi
Bugün: 19 Kasım 2017, Pazar

Mobil İletişim Hattı (09oo~18oo)
Abonelik Ücretleri : Abonelik Sözleşmesi : Kredi Kartıyla Abonelik 7/24 : Havaleyle Abonelik : Abonelik Yenileme
0546-7657560

Arşivdeki Gayrimenkul Satış İlanı Detayı: 237732
     Geri Git    Aşağı Git
ŞehirGaziantep 
İlçeŞahinbey 
KurumGaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü
Dosya No/  
CinsiMesken
AçıklamaTaşınmaz Satılacaktır
Muhammen Bedeli1
Birinci Satış Tarihi18.01.2017 10:00
İkinci Satış Tarihi25.01.2017 10:00
Satış İlanı MetniDAİRESİ

Taþýnmaz Satýlacaktýr

Taþýnmaz
Gaziantep
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Sayı: Konu: 69271361-250.04-E.47465 Gayrimenkul Satış İlanı 01/11/2016 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır. 1. Satışa çıkarılan gayrimenkulun bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Deniz Mahallesi (Yeditepe Mahallesi), 85088 Nolu Sokak, No:1, A Blok, Daire:38 Şahinbey/GAZİANTEP 2. Satışa çıkarılan gayrimenkulun durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Deniz Mahallesi (Yeditepe Mahallesi), 3111 Ada, 180 Parsel, 38 Nolu Bağımsız Bölümde tapu kayıtlarında mesken fiiliyatta ise dükkanın (Kahve Deposu) üst katı olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkulun Brüt Alanı: 34,20 m2' dir. 3. Gayrimenkulun artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: Bahse konu taşınmaz fiiliyatta kafeteryanın (Kahve Deposu) üst katı olarak kullanılsa da aslolan tapu kayıtlarındakı mesken vasfıyla arttırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri KDV dahil 130.000,00-TL (YüzOtuzBinTürkLirası)'dır. 4. Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı: Artırmaya iştirak için; gayrimenkule biçilmiş rayiç değer üzerinden % 7,5 olan 9.750,00TL teminat alınacak olup; Teminat olarak 6183 Sayılı A.A.TU.H. Kanunun 10.maddesinin 14. bentlerinde yazılı Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir." teminat olarak kabul edilecektir. 5. Gayrimenkulun satışının yapılacağı yer, gün ve saat: 1. Açık arttırma 18.01.2017 Çarşamba günü saat 10.00' da Gaziantep Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 6. Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği: Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. 7. Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: Gayrimenkulun ihalesine katılacakların 4. maddede yazılı teminat tutarını satış saatinden bir saat evvel Gaziantep Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırmaları ve ihale günü açık arttırma başlamadan önce Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu' na ibraz etmeleri gerekmektedir. 8. Gayrimenkulun satışında verilen bedel Gayrimenkule biçilen değerin % 75'ini (97.500,00-TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel Amme Alacağına Rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırma 7 gün uzatılarak 7 gün sonra 2. açık artırma 25.01.2017 Çarşamba günü saat:10.00'da Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur Sayı: Konu: 69271361-250.04-E.47468 Gayrimenkul Satış İlanı 01/11/2016 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır. 1. Satışa çıkarılan gayrimenkulun bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Deniz Mahallesi (Yeditepe Mahallesi), 85088 Nolu Sokak, No:1, Belkıs Evleri, C Blok, Kat:3, Daire:39 Şahinbey / GAZİANTEP 2. Satışa çıkarılan gayrimenkulun durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Gayrimenkul; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Deniz Mahallesi(Yeditepe Mahallesi), 3111 Ada, 180 Parsel, C/3. Kat, 32 nolu bağımsız bölümde mesken vasıflı taşınmazdır. Meskenin ikiye bölünmüş şekilde iki ayrı mesken olarak kullanımda olduğu tespit edilmiştir. Gayrimenkulun Brüt Alanı: 34,20 m2' dir. 3. Gayrimenkulun artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: Gayrimenkul Satış Komisyonunca biçilen rayiç değeri; KDV dahil 120.000,00-TL (YüzYirmiBinTürkLirası) 4. Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı: Artırmaya iştirak için; gayrimenkule biçilmiş rayiç değer üzerinden % 7,5 olan 9.000,00TL teminat alınacak olup; Teminat olarak 6183 Sayılı A.A.TU.H. Kanunun 10.maddesinin 14. bentlerinde yazılı Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir." teminat olarak kabul edilecektir. 5. Gayrimenkulun satışının yapılacağı yer, gün ve saat: 1. Açık arttırma 18.01.2017 Çarşamba günü saat 10.00' da Gaziantep Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 6. Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği: Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. 7. Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: Gayrimenkulun ihalesine katılacakların 4. maddede yazılı teminat tutarını satış saatinden bir saat evvel Gaziantep Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırmaları ve ihale günü açık arttırma başlamadan önce Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu' na ibraz etmeleri gerekmektedir. 8. Gayrimenkulun satışında verilen bedel Gayrimenkule biçilen değerin % 75'ini (90.000,00-TL) bulmadığı ve şayet artırılan bedel Amme Alacağına Rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırma 7 gün uzatılarak 7 gün sonra 2. açık artırma 25.01.2017 Çarşamba günü saat:10.00'da Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur. (Basın-517813) www.bik.gov.tr

     Geri Git    Yukarı Git
Tıklayın, Sizi Arayalım...

Kimler Online
15 Abone, 31 Misafir

Sitemizde hassas veri transferi esnasında
 SSL GÜVENLİK 
 SERTİFİKASI 

ile korunan iletişim kanalı sağlanmaktadır.
MasterCardVisa

SSL Secured Logo

 ANA SAYFA    HAKKIMIZDA    HİZMETLERİMİZ    GİZLİLİK POLİTİKASI    İLETİŞİM  
 GAYRİMENKUL İHALELERİ    TAŞINIR MAL İHALELERİ    ARAÇ İHALELERİ  
 Örnek Gayrimenkul Satış İlanı    Örnek Taşınır Mal Satış İlanı    Örnek Araç Satış İlanı  
 Arşivdeki Gayrimenkul İlanları    Arşivdeki Taşınır Mal İlanları    Arşivdeki Araç İlanları  
© 2009-2017 Her Hakkı Saklıdır. IcraBulteni.Com
Tasarım & Programlama FA  ~  TR: 19.11.2017 16:59:36  ~  0.017 Sn.