İcra Bülteni

Abone Girişi
Sistem Login
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hızlı İlan Ara
Dosya Nolu İlanı Bul
 / 
Dosya numaralı
Gayrimenkul ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Taşınır Mal ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Araç ilanı...
Kayıt ID'li İlanı Bul
  ID'li
Gayrimenkul ilanı...

  ID'li
Taşınır Mal ilanı...

  ID'li
Araç ilanı...
Son Eklenen
Satış İlanları
Son Gayrimenkuller

Şehri için

Gayrimenkuller...
Son Taşınır Mallar

Şehri için

Taşınır mallar...
Son Araçlar

Şehri için

Araçlar...

İCRA BÜLTENİ
Hacettepe Üni. Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270558
Mobil    90-546-7657560
Faks    90-312-2270553
İcra Bülteni


Müşteri Destek Hattı
0312 - 2270558
GAYRİMENKULLER : TAŞINIR MALLAR : ARAÇLAR : Gayrimenkul Arşivi : Taşınır Mal Arşivi : Araç Arşivi
Bugün: 24 Kasım 2017, Cuma

Mobil İletişim Hattı (09oo~18oo)
Abonelik Ücretleri : Abonelik Sözleşmesi : Kredi Kartıyla Abonelik 7/24 : Havaleyle Abonelik : Abonelik Yenileme
0546-7657560

Arşivdeki Gayrimenkul Satış İlanı Detayı: 237287
     Geri Git    Aşağı Git
ŞehirAdana 
İlçeKozan 
KurumSeyhan Sosyal Güvenli̇k Merkezi̇
Dosya No/  
CinsiTarla-Bağ-Bahçe
AçıklamaTaşınmaz Satılacaktır
Muhammen Bedeli1
Birinci Satış Tarihi26.01.2017 10:00
İkinci Satış Tarihi02.02.2017 10:00
Satış İlanı MetniDAİRESİ

Taþýnmaz Satýlacaktýr

Taþýnmaz
Adana
SEYHAN SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İlimiz Kozan İlçesi, İdem Köyü, Kabristan Mevkiinde yer alan; 216 Parselde Kayıtlı 45.900,00 m2'lik Tarladan 3/40 Payına düşen 3.442,50 m2'lik kısım, 812 parselde kayıtlı 40.824,00 m2'lik Müfrez Tarladan 3/40 payına düşen 3.061,80 m2'lik kısım, 814 parselde kayıtlı 1.200,00 m2'lik Müfrez Tarladan 3/40 payına düşen 90,00 m2'lik kısım Tapu kayıtları yakarıya çıkarılan tarla parçaları "Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No: 20 Seyhan/ADANA" adresinde bulunan Müdürlüğümüz binası 3. Kat Konferans Salonunda 26.01.2017/perşembe günü saat: 10.00-10.25 arası 6183 Sayılı Kanuna göre yapılacak açık artırmalarda satılacaktır; Taşınmazlar; Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olmasına rağmen imar planı dışında kalmaktadırlar. Bulunduğu bölgede; genellikle narenciye bahçeleri ve hububat ekimi yapılmaktadır. Kırmızı kahverengi Akdeniz toprağı toprak yapısına sahip tarım arazileridir. Sulama; DSİ sulama kanallarıyla yapılmakta, ulaşım da özel sağlanmaktadır. Bunlardan; İDEM KÖYÜ 216 NOLU PARSEL; "İdem Köyü ( Mahallesi) Kabristan Mevkii Parsel No: 216 Kozan/ADANA" adresinde bulunmaktadır. Parsel tapu kaydında tarla vasfında olup mahallinde limon bahçesi olan taşınmaz İdem Köyünün doğusunda köy merkezine yaklaşık 750 m mesafededir. Parselin güney ve batı cephesi kadastrol yola, Kuzey ve Doğu cephesi emsal niteliğindeki bahçelere cephelidir. 216 parsel ekspertiz tarihinde diğer 814 nolu parselin tamamı ve 220 nolu parselin bir kısmı ile limon bahçesi olarak kullanılmakta ve yaklaşık 1000 adet 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen limon ağaçları mevcuttur. Etrafında diğer parsellerden ayıran çıt ve benzeri belirteç yoktur. Parselin yakınından elektrik geçmekte, güney ve batı cephesi DSİ sulama kanalı ile çevrili olup sulama bu kanaldan yapılmaktadır. Parsel geometrik olarak beşgen olup topoğrafik yapısı düzdür. Toprak yapısı kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Yakın çevresindeki parseller üzerinde genellikle limon, mandalina, portakal vb naranciye bahçeleri mevcut olup boş tarlalarda genellikle hububat ekimi yapılmaktadır. Muhammen Bedeli: 41.310,00 TL, Teminatı: 3.098,25 TL, İhale Saati: 10.00-10.05 arası, İDEM KÖYÜ 812 PARSEL; İdem Köyü Kabristan Mevkii Parsel No: 812 Kozan/ADANA adresinde bulunan taşınmaz tapu kaydında müfrez tarla vasıflı ancak mahallinde bir kısmı boş tarla bir kısmı mandalina bahçesidir. Taşınmaz İdem Köyünün doğusunda Köy merkezine yaklaşık 750 m mesafededir. Parselin kuzey-doğu ve batı cephesi kadasrol yola güney cephesi emsal niteliğindeki tarlaya cephelidir. Parselin yaklaşık 12.000,00m2 lik kısmında tahmini 500 adet 8-10 yıllık mandalina ağaçları, 8.000,00 m2 lik kısmında tahmini 400 adet 2 yıllık yeni dikilmiş mandalina ağaçları mevcut olup geri kalan yaklaşık 20.000,00m2 lik kısmı boş tarladır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Parselin kuzey doğu ve batı çevresi tel çitle çevrili güney cephesinde herhangi bir sınır belirteci yoktur. Parselin sulaması yakının dan geçen DSİ sulama kanalından yapılmaktadır. Geometrik şekli beşgen olup topoğrafik yapısı düzdür. Taşınmaz İdem Köyü sınırları içerisinde olup kırmızı kahverengi Akdeniz toprağı toprak yapısına sahip tarım arazisidir. Yakın çevresindeki parseller üzerinde genellikle limon, mandalina, portakal vb narenciye bahçeleri mevcut olup boş tarlalarda genellikle hububat ekimi yapılmaktadır. Muhammen Bedeli: 36.741,60 TL, Teminatı: 2.755,62 TL, İhale Saati: 10.10-10.15 arası, İDEM KÖYÜ814 NOLU PARSEL; "İdem Köyü (Mahallesi), Kabristan Mevkii, Parsel No 814 Kozan/ADANA" adresinde bulunmaktadır. İdem Köyünün doğusunda Köy merkezine yaklaşık 750 metre mesafededir. Parselin batı cephesi kadastrol yola güney ve doğu cephesi emsal niteliğindeki bahçelere cephelidir. Parsel tapu kaydında müfrez tarla olup ancak mahallinde limon bahçesidir. Değerlemesi yapılan 814 nolu parsel ekspertiz tarihinde diğer 216 nolu parsel ile birlikte limon bahçesi olarak kullanılmakta ve bahçede 15 adet 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen limon ağaçları bulunmaktadır. Parseli diğer parsellerden ayıran çit ve sınır belirteci yoktur. Parselin batı cephesi DSİ sulama kanalı ile çevrili olup sulama bu kanaldan yapılmaktadır. Geometrik şekli üçgen olup topoğrafik yapısı düzdür. Taşınmaz İdem Köyü sınırları içerisinde olup kırmızı kahverengi Akdeniz toprağı toprak yapısına sahip olup tarım arazisidir.Yakın çevresindeki parseller üzerinde genellikle limon, mandalina, portakal vb. narenciye bahçeleri mevcut olup boş tarlalarda genellikle hububat ekimi yapılmaktadır. Muhammen Bedeli 1.080,00 TL Teminatı: 81,00 TL, İhale Saati: 10.20-10.25 SATIŞ ŞARTLARI 1- Taşınmazlar; birinci artırmalarda verilen bedelin, muhammen bedelinin %75'ini, varsa rüçhanlı alacakları ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Birinci ihalelerde yukarıda yazılı miktar elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü geçerli olmak şartıyla ikinci artırmalar 02.02.2017/Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Bu artırmalarda da verilecek bedelin, varsa rüçhanlı alacaklar toplamı ile masraflarını geçmesi ve muhammen bedelin %40'ını bulması lazımdır. Alıcı, satışın tamamlanmasından ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez. Birinci artırmalarda istekli çıkmazsa ikinci artırmalarda da 6183 Sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmalardaki şartlar aranır. 2-Artırmalara iştirak edeceklerin muhammen bedelin %7,5 oranındaki pey akçesini karşılayacak; 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4. fıkralarında sayılan parayı, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetlerin yerine düzenlenen belgeleri, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (en yakın borsa cetveli üzerinden %15 noksanıyla nazara alınacaktır) gibi kıymetlerden birini satıştan önce Müdürlüğümüze vermeleri gerekir. 3- Satış, gayrimenkul üzerindeki diğer haklar gözetilmeden ari olarak yapılır. İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin ve varsa irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içerisinde müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli peşin ödenir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süreyle artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve zararlardan mesuldür. İhale farkı ve zararlar ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi % 5 faizi ile birlikte 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre kendisinden tahsil olunur. 5- Taşınmazın Aynından Doğan Vergisi ihale bedelinden ödenir. Resmi İhale Pulu, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Taşınmazdaki kiracı, mal sahibi ve diğer kişilerin tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından sağlanacaktır. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz binasının 6. katıda bulunan İcra Satış Servisinde görülebilir. Şartname örneğini İsteyene, masrafı ödemesi şartıyla adresine gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. (0322 363 01 91'den dahili 1265) 7- İş bu taşınmaz ilanı, tebligat yapılamayan tüm taraflara (Haciz koyduran, takyidat'ı olan, alacaklı, borçlu ve 3. şahıslara) ilanen tebligat yerine geçer. RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr'de (BASIN- 492034) www.bik.gov.tr

     Geri Git    Yukarı Git
Tıklayın, Sizi Arayalım...

Kimler Online
15 Abone, 31 Misafir

Sitemizde hassas veri transferi esnasında
 SSL GÜVENLİK 
 SERTİFİKASI 

ile korunan iletişim kanalı sağlanmaktadır.
MasterCardVisa

SSL Secured Logo

 ANA SAYFA    HAKKIMIZDA    HİZMETLERİMİZ    GİZLİLİK POLİTİKASI    İLETİŞİM  
 GAYRİMENKUL İHALELERİ    TAŞINIR MAL İHALELERİ    ARAÇ İHALELERİ  
 Örnek Gayrimenkul Satış İlanı    Örnek Taşınır Mal Satış İlanı    Örnek Araç Satış İlanı  
 Arşivdeki Gayrimenkul İlanları    Arşivdeki Taşınır Mal İlanları    Arşivdeki Araç İlanları  
© 2009-2017 Her Hakkı Saklıdır. IcraBulteni.Com
Tasarım & Programlama FA  ~  TR: 24.11.2017 10:24:09  ~  0.017 Sn.