İcra Bülteni

Abone Girişi
Sistem Login
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hızlı İlan Ara
Dosya Nolu İlanı Bul
 / 
Dosya numaralı
Gayrimenkul ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Taşınır Mal ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Araç ilanı...
Kayıt ID'li İlanı Bul
  ID'li
Gayrimenkul ilanı...

  ID'li
Taşınır Mal ilanı...

  ID'li
Araç ilanı...
Son Eklenen
Satış İlanları
Son Gayrimenkuller

Şehri için

Gayrimenkuller...
Son Taşınır Mallar

Şehri için

Taşınır mallar...
Son Araçlar

Şehri için

Araçlar...

İCRA BÜLTENİ
Hacettepe Üni. Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270558
Mobil    90-546-7657560
Faks    90-312-2270553
İcra Bülteni


Müşteri Destek Hattı
0312 - 2270558
GAYRİMENKULLER : TAŞINIR MALLAR : ARAÇLAR : Gayrimenkul Arşivi : Taşınır Mal Arşivi : Araç Arşivi
Bugün: 21 Kasım 2017, Salı

Mobil İletişim Hattı (09oo~18oo)
Abonelik Ücretleri : Abonelik Sözleşmesi : Kredi Kartıyla Abonelik 7/24 : Havaleyle Abonelik : Abonelik Yenileme
0546-7657560

Arşivdeki Gayrimenkul Satış İlanı Detayı: 219242
     Geri Git    Aşağı Git
ŞehirSakarya 
İlçeSapanca 
KurumSakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dosya No/  
CinsiMesken
AçıklamaTaşınmaz Satılacaktır
Muhammen Bedeli1
Birinci Satış Tarihi03.05.2016 09:00
İkinci Satış Tarihi10.05.2016 08:00
Satış İlanı Metni
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı : 24263337-2015 18 SATIŞ-E.1775963 25/03/2016
Konu : GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO : 2015/18-19-20

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi,kıymeti ve evsafı.
TAPU KAYDI : Sakarya İli, Sapanca İlçesi , Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şosealtı Mevkii , 23 Pafta ,2109 Parselde kayıtlı , 1-2-3 nolu bağımsız bölümlü Meskenlerin satışı.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ :Sakarya İli, Sapanca İlçesi , Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şosealtı Mevkii adresinde kaindir.
İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Satışa konu olan taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanı lejantında kalmakta olduğu öğrenilmiştir. Ayrık nizam 2 kat, Emsal: 0.20, Hmax: 6,50 şeklinde yapılaşmaya müsaadelidir. Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre 696 m2 terki bulunduğu bilgisi alınmıştır
ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında Mevcuttur.
İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI
MEVKİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
MUHAMMEN BEDELİ
% 7,5 TAMİNAT TUTARI
Satış 03.05.2016 Tarih ve saatte yapılacak Satışı yapılacak bağımsız bölüm numarası
Şosealtı -- 2109 1461,14 m² 200.000,00
15.000,00 Lira
09:00-ila- 09:15
1 Nolu Bağımsız Bölüm
Şosealtı -- 2109 1461,14 m² 200.000,00
15.000,00 Lira
10:00-ila- 10:15
2 Nolu Bağımsız Bölüm
Şosealtı -- 2109 1461,14 m² 200.000,00
15.000,00 Lira
11:00-ila- 11:15
3 Nolu Bağımsız Bölüm
SATIŞ ŞARTLARI : 1 – Birinci açık arttırma 03/05/2016 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (zemin kat C-blok Toplantı Salonunda) açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 10/05/2016 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 40’ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.Satışa iştirak edeceklerin teminatlarını Vakıfbank. Halkbank veya Ziraat Bankalarından birine SGK Mosip Diğer tahsilatlar- Geçici Teminat Hesabına Sakarya Saymanlığı seçtirilerek, ihaleye katılan kişi şahıs ise TC, şirket ise Vergi numarasını belirterek yatırmaları ve makbuzun açıklama kısmına satış dosya numarasını belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.
4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları ,zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp,genel bilgi niteliğindedir.İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı,işgal,hasar,hisse,imar,iskan,konum,alan ,tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip,tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2015/18-19-20 sayılı dosya numarası ile’ www.ssk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
     Geri Git    Yukarı Git
Tıklayın, Sizi Arayalım...

Kimler Online
12 Abone, 28 Misafir

Sitemizde hassas veri transferi esnasında
 SSL GÜVENLİK 
 SERTİFİKASI 

ile korunan iletişim kanalı sağlanmaktadır.
MasterCardVisa

SSL Secured Logo

 ANA SAYFA    HAKKIMIZDA    HİZMETLERİMİZ    GİZLİLİK POLİTİKASI    İLETİŞİM  
 GAYRİMENKUL İHALELERİ    TAŞINIR MAL İHALELERİ    ARAÇ İHALELERİ  
 Örnek Gayrimenkul Satış İlanı    Örnek Taşınır Mal Satış İlanı    Örnek Araç Satış İlanı  
 Arşivdeki Gayrimenkul İlanları    Arşivdeki Taşınır Mal İlanları    Arşivdeki Araç İlanları  
© 2009-2017 Her Hakkı Saklıdır. IcraBulteni.Com
Tasarım & Programlama FA  ~  TR: 21.11.2017 03:27:42  ~  0.018 Sn.