İcra Bülteni

Abone Girişi
Sistem Login
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Hızlı İlan Ara
Dosya Nolu İlanı Bul
 / 
Dosya numaralı
Gayrimenkul ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Taşınır Mal ilanı...

 / 
Dosya numaralı
Araç ilanı...
Kayıt ID'li İlanı Bul
  ID'li
Gayrimenkul ilanı...

  ID'li
Taşınır Mal ilanı...

  ID'li
Araç ilanı...
Son Eklenen
Satış İlanları
Son Gayrimenkuller

Şehri için

Gayrimenkuller...
Son Taşınır Mallar

Şehri için

Taşınır mallar...
Son Araçlar

Şehri için

Araçlar...

İCRA BÜLTENİ
Hacettepe Üni. Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270558
Mobil    90-546-7657560
Faks    90-312-2270553
İcra Bülteni


Müşteri Destek Hattı
0312 - 2270558
GAYRİMENKULLER : TAŞINIR MALLAR : ARAÇLAR : Gayrimenkul Arşivi : Taşınır Mal Arşivi : Araç Arşivi
Bugün: 19 Kasım 2017, Pazar

Mobil İletişim Hattı (09oo~18oo)
Abonelik Ücretleri : Abonelik Sözleşmesi : Kredi Kartıyla Abonelik 7/24 : Havaleyle Abonelik : Abonelik Yenileme
0546-7657560

Arşivdeki Gayrimenkul Satış İlanı Detayı: 195689
     Geri Git    Aşağı Git
Şehirİzmir 
İlçeTorbalı 
KurumT.C. torbalı2. İcra Dairesi
Dosya No2015/823  ESAS
CinsiTarla-Bağ-Bahçe
AçıklamaZeytinlik Satılacaktır
Muhammen Bedeli49.000
Birinci Satış Tarihi13.01.2016 13:50
İkinci Satış Tarihi09.02.2016 13:50
Satış İlanı Metni
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
 
T.C.
TORBALI
2. İCRA DAİRESİ
2015/823 ESAS
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İzmir ili , Torbalı İlçesi, Karakızlar Mahallesi , Dirmildağı Mevkii, 1044 parsel ,
14.000,00 m2 yüzölçümlü , zeytinlik
Özellikleri : Taşınmazın vasfı zeytinlik olup fiili olarak da zeytinlik olarak zilyed edilmektedir.
Gayrimenkulün doğuya ve kuzeye gelen kısımları çukurda güney ve batı kısmında kalan kısımlar
yüksekte olup gayrimenkulün topografyası eğimlidir.Taşınmazın doğusunda kalan kısımlar
bakımsız zeytinlik batısına gelen kısımlar kısmen bakımsız zeytinlik kısmen orman ve kısmende
yabani zeytinliktir. Taşınmaz bakımsızdır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.
Ancak güney cephesinde Kadastro yolu olmayan ancak zeminde fiili olarak kullanılan toprak arazi
yolu vardır. Taşınmaz yerleşim yerine yaklaşık 3000 mt mesafededir.Taşınmaz etrafında tarlalar ,
zeytinlikler ve ormanlar bulunmatadır. Olumlu özelliği arazi yolunun olması olup olumsuz özelliği
kadastral yolunun olmaması ulaşımın zor olması tercih edilen bölgede yer almaması taşınmazın
bakımsız olmasıdır.
Konumu: Taşınmaz Dirmildağı Mevkiinde olup , ulaşım Karakızlar Köyünden Ormanköy
istikametine giderken Gölet yoluna dönmeden köprüden önce sağı ayrılan yolu takip edip dereyi
geçtikten sonra sağa yukarı ayrılan yolu takip edip 360 metre sonra ayrılan yoldan sağa devam edip
tekrar ayrılan yoldan sağa gidilip 120 metre sonraki sağdaki taşınmazdır.
İmar Durumu: Taşınmaz Torbalı belediyesinin 11/05/2015 tarih ve 3990 sayılı yazısında
1/100000 ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre düzeni planında '' tarım alanı '' olarak markalandığı
belirtilmektedir.
Kıymeti: 49.000,00 TL ( kırkdokuzbinlira)
KDV Oranı: %18
 
1. Satış Günü: 13/01/2016 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü: 09/02/2016 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri: TORBALI ADLİYESİ MEZAT SALONU - TORBALI İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte
bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılmadan önce T. Vakıflar Bankası
T.O.A. nezdindeki TR 39 0001 5001 5800 7290 5159 42 IBAN numaralı hesaba katılımcı
tarafından TC Kimlik veya vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun
aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi
yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel
Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak
teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki
halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K nun 124/4 madde gereğince ayrıca pey akçesi
veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin
tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde,
varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca
adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
Tapuda adresi olmayanlar için bu ilan İİK 127. Maddesi gereği tebligat yerine geçeceği ilan olunur.
6- İ.İ.K. nun 151 ve 142 maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağına mahsuben ihalenin
yapılması halinde veya satış bedelinin İ.İ.K nun 138. maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına
ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İ.İ.K. nun 142 maddesine göreitirazları
olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İ.İ.K.nun 83,
100, 142, 151 ve M.K. nun 789, 777. maddelerine göreayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2015/823 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.12/11/2015
Mustafa HANCIOĞLU
İcra Müdür Yardımcısı
139050 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
 
 
 
 
 
     Geri Git    Yukarı Git
Tıklayın, Sizi Arayalım...

Kimler Online
11 Abone, 30 Misafir

Sitemizde hassas veri transferi esnasında
 SSL GÜVENLİK 
 SERTİFİKASI 

ile korunan iletişim kanalı sağlanmaktadır.
MasterCardVisa

SSL Secured Logo

 ANA SAYFA    HAKKIMIZDA    HİZMETLERİMİZ    GİZLİLİK POLİTİKASI    İLETİŞİM  
 GAYRİMENKUL İHALELERİ    TAŞINIR MAL İHALELERİ    ARAÇ İHALELERİ  
 Örnek Gayrimenkul Satış İlanı    Örnek Taşınır Mal Satış İlanı    Örnek Araç Satış İlanı  
 Arşivdeki Gayrimenkul İlanları    Arşivdeki Taşınır Mal İlanları    Arşivdeki Araç İlanları  
© 2009-2017 Her Hakkı Saklıdır. IcraBulteni.Com
Tasarım & Programlama FA  ~  TR: 19.11.2017 13:16:07  ~  0.017 Sn.